Disclaimer van aansprakelijkheid

Inhoud van het online aanbod

De auteur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op onze website. Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur opzettelijk of grof nalatig heeft gehandeld. fout.
Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

Verwijzingen en links

In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden (“hyperlinks”) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid alleen van kracht zijn als de auteur op de hoogte is van de inhoud en technisch in staat is om dit te doen en het zou redelijk zijn om het gebruik ervan te voorkomen in het geval van illegale inhoud.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s herkenbaar was. De auteur heeft geen invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, inhoud of auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte/verbonden pagina’s die na het plaatsen van de link zijn gewijzigd. Deze verklaring is van toepassing op alle binnen de eigen website van de auteur geplaatste links en verwijzingen, alsmede op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussieforums, linkdirectories, mailinglijsten en alle andere vormen van databases naar de inhoud waarvan externe schrijftoegang mogelijk is . Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van informatie die op deze manier wordt gepresenteerd, is als enige aansprakelijk de aanbieder van de pagina waarnaar werd verwezen, niet de persoon die alleen verwijst naar de respectieve publicatie via links. </ p>

Auteursrecht en merkenrecht

De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten die in alle publicaties worden gebruikt in acht te nemen, om afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die door hemzelf of op licentievrije grafieken zijn gemaakt , geluidsdocumenten, videofragmenten en toegangsteksten.
Alle merken en handelsmerken die op de website worden genoemd en mogelijk door derden worden beschermd, zijn zonder beperking onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectievelijke geregistreerde eigenaar. De conclusie dat handelsmerken niet worden beschermd door de rechten van derden mag niet worden getrokken louter omdat ze worden genoemd!
Het copyright voor gepubliceerde objecten die door de auteur zijn gemaakt, blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Elke verveelvoudiging of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiobestanden, videofragmenten en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

Gegevensbescherming

Indien de mogelijkheid wordt gegeven om persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Het gebruik en de betaling van alle aangeboden diensten is toegestaan ​​- voor zover technisch mogelijk en redelijk – zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik van de in het impressum gepubliceerde contactgegevens of vergelijkbare informatie zoals postadressen, telefoon- en faxnummers en e-mailadressen door derden voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen tegen afzenders van zogenaamde spammails die dit verbod schenden.

Verklaring inzake gegevensbescherming voor het gebruik van Facebook-plug-ins (like-knop)

Deze website gebruikt plug-ins van de provider Facebook.com, die worden aangeboden door Facebook Inc., 1601 S. California Avenue, Palo Alto, CA 94304 in de VS. Gebruikers van onze website waarop de Facebook-plug-in is geïnstalleerd, worden hierbij geïnformeerd dat de plug-in een verbinding tot stand brengt met Facebook, die dit naar uw browser verzendt, zodat de plug-in op de website verschijnt.
Bovendien worden door gebruik gegevens doorgestuurd naar de Facebook-server, die informatie over uw websitebezoeken op onze homepage bevat. Voor ingelogde Facebook-gebruikers betekent dit dat de gebruiksgegevens worden toegewezen aan hun persoonlijke Facebook-account.
Zodra u als ingelogde Facebook-gebruiker actief gebruik maakt van de Facebook-plug-in (bijv. door op de “Vind ik leuk”-knop te klikken of de commentaarfunctie te gebruiken), worden deze gegevens overgedragen aan uw Facebook-account en gepubliceerd. U kunt dit alleen voorkomen door vooraf uit te loggen bij uw Facebook-account.
Voor meer informatie over het gebruik van gegevens door Facebook verwijzen wij u naar de gegevensbeschermingsvoorschriften op Facebook.

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Twitter

Functies van de Twitter-service zijn geïntegreerd op onze website. Deze functies worden aangeboden door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, VS. Door gebruik te maken van Twitter en de functie “Retweet” worden de websites die u bezoekt, gekoppeld aan uw Twitter-account en bekend gemaakt aan andere gebruikers. Daarbij worden ook gegevens naar Twitter verzonden.

Wij willen u erop wijzen dat wij als aanbieder van de website geen kennis hebben van de inhoud van de verzonden gegevens of van het gebruik ervan door Twitter. Meer informatie vindt u in de privacyverklaring van Twitter op http://twitter.com/privacy.

U kunt uw instellingen voor gegevensbescherming op Twitter wijzigen in de accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings.

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Google +1

Verzameling en verspreiding van informatie:
Met behulp van de Google +1-knop kunt u wereldwijd informatie publiceren. U en andere gebruikers ontvangen via de Google +1-knop gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u +1 hebt gegeven voor de inhoud als informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op +1 klikte. Uw +1 kan samen met uw profielnaam en uw foto als hint worden getoond in Google-diensten, zoals in zoekresultaten of in uw Google-profiel, of op andere plaatsen op websites en advertenties op internet. Google registreert informatie over uw +1-activiteiten om de Google-services voor u en anderen te verbeteren.

Om de Google +1-knop te kunnen gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig dat minimaal de naam moet bevatten die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt gebruikt in alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u hebt gebruikt bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van uw Google-profiel kan worden getoond aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie over u hebben.

Gebruik van de verzamelde informatie:
Naast de hierboven beschreven doeleinden, wordt de door u verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google. Google kan samengevatte statistieken over de +1-activiteiten van gebruikers publiceren of doorgeven aan gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Google Adsense

Deze website maakt gebruik van Google AdSense, een dienst voor het integreren van advertenties van Google Inc. (“Google”). Google AdSense maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. Google AdSense maakt ook gebruik van zogenaamde web beacons (onzichtbare afbeeldingen). Deze webbakens kunnen worden gebruikt om informatie zoals bezoekersverkeer op deze pagina’s te evalueren. De door cookies en web beacons gegenereerde informatie over het gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) en de levering van advertentieformaten wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Deze informatie kan door Google worden doorgegeven aan contractuele partners van Google. Google zal uw IP-adres echter niet samenvoegen met andere gegevens die over u zijn opgeslagen. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. Door deze website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van de over u verzamelde gegevens door Google op de hierboven beschreven manier en voor het hierboven uiteengezette doel.

Verklaring gegevensbescherming voor het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee uw gebruik van de website kan worden geanalyseerd. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik, die uw browser verzendt als onderdeel van Google Analytics Het IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

U kunt het opslaan van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij willen u er echter op wijzen dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en http te installeren: //tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Bron:
Disclaimer
van
Haftungsausschluss.org
en de
www.datenschutzgesetz.de

Call Now Button